Huisregels

 1. Minimum leeftijd 16 jaar.

 2. Legitimatie verplicht. Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.(geen kopie!)

 3. Entreegeld betalen bij de kassa.

 4. Passende kleding is verplicht. Kleding als voetbalshirts, hoofddeksels, trainingspakken en kleding met groepskenmerkende teksten zijn niet toegestaan.

 5. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.

 6. Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen is drugsgebruik ten strengste verboden.

 7. Geen toegang aan personen in bezit van wapens de politie wordt in dat geval ingeschakeld.

 8. Geen toegang aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.

 9. Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.

 10. Geen toegang aan groepen bestaande uit meer dan 8 personen, dan wel personen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij binnen een groep van meer dan 8 personen zullen vormen.

 11. Verboden goederen te verhandelen in of rondom Buona Sera, het geen  bij wet niet toegestaan is.

 12. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan men aan kleding/tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd.

 13. Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de gastheer hieromtrent te bindend.

 14. Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij verwijderd worden.

 15. Het onrechtmatig verblijven op het terrein van Buona Sera na sluitingstijd wordt bestraft met onmiddellijke ontzegging tot Buona Sera. Personen aan wie de toegang is geweigerd of die uit het etablissement zijn verwijderd dienen het terrein onmiddellijk te verlaten.

 16. Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen. Ook mogen er geen van huis meegenomen consumpties (drank) genuttigd worden op het terrein van Buona Sera.

 17. Consumpties alleen binnen het bedrijf gebruiken. Het is verboden glaswerk of consumpties mee naar buiten te nemen.

 18. Het is verboden eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.

 19. Bij onenigheid of ruzie is men verplicht een van de gastheren in te schakelen.

 20. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.

 21. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.

 22. Samenscholing is verboden. Vermoedt een gastheer samenscholing, dan kunnen de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegt.

 23. Jassen e.d. verplicht afgeven bij de garderobe. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor goederen die achtergelaten worden in de jassen en tassen e.d.

 24. Het is verboden om in Buona Sera geluids- of beeldopnamens te maken voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de directie.

 25. Buona Sera kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers .

 26. Overtredingen van het Buona Sera huisreglement kan leiden tot verwijdering.

 27. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie van Buona Sera over mogelijk te nemen maatregelen.

 28. Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.

 29. Uitzonderingen op het Buona Sera huisreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de directie.

 30. Roken is toegestaan in de daarvoor bestemde ruimte.

 31. Elke toezichthouder, bijzondere opsporingsambtenaar of overheidfunctionaris dient zich bij binnentreden direct te legitimeren. Art 5:12 algemene wet bestuursrecht.

  Camera’s waken over uw en onze veiligheid.

Back to top